TAHO SERVIS

Servisiranje analognih i digitalnih tahografa sa baždarenjem

Tahograf je uređaj koji se koristi za snimanje informacija o vremenu vožnje, brzini i udaljenosti vozila.

Obično se koristi kod komercijalnih vozila, kao što su kamioni i autobusi, za praćenje usklađenosti sa propisima u vezi sa satima vožnje i periodima odmora za vozače.

Kod nas možete izvršiti:

Pregled

Pregled analognih i digitalnih tahografa sa baždarenjem, tj. izdavanjem uverenja o ispravnosti.

Ugradnju

Ugradnja, demontaža i dijagnostika ispravnosti svih vrsta tahografa.

Popravku

Popravka i plombiranje svih vrsta tahografa.

Tahografi mogu biti analogni ili digitalni. Analogni tahografi koriste papirnu kartu za beleženje aktivnosti vozača, dok digitalni tahografi čuvaju podatke elektronski na pametnoj kartici ili u memoriji vozila.

PaySpot platni promet - platite sve svoje račune po najpovoljnijim uslovima

Registracija

Takse

Polise

Porezi

Komunalije