INTER LUTA TEHNIČKI PREGLED

Servis komercijalnih vozila i tehnički pregled za apsolutno sva motorna
i priključna vozila, poljo i građevinsku mehanizaciju

INTER LUTA TEHNIČKI PREGLED

Servis komercijalnih vozila i tehnički pregled za apsolutno sva motorna i priključna vozila, poljo i građevinsku mehanizaciju

Tehnički pregled Inter Luta DOO Beograd

Tehnički pregled INTER LUTA u Bariču, jedan je od malobrojnih na teritoriji Srbije koji obavlja tu uslugu za apsolutno sva motorna i priključna vozila / poljo i građevinsku mehanizaciju i izdaje registarske nalepnice na licu mesta u najkraćem mogućem roku.

Osim usluga tehničkog pregleda i registracije, na istoj adresi, otvoren je servis komercijalnih vozila i parking za teretna vozila i autobuse.

Tehnički pregled INTER LUTA u Bariču, jedan je od malobrojnih na teritoriji Srbije koji obavlja tu uslugu za apsolutno sva motorna i priključna vozila / poljo i građevinsku mehanizaciju i izdaje registarske nalepnice na licu mesta u najkraćem mogućem roku.

Osim usluga tehničkog pregleda i registracije, na istoj adresi, otvoren je servis komercijalnih vozila i parking za teretna vozila i autobuse.

Tehnički pregled

Jedinstveni tehnički pregled za APSOLUTNO sva motorna i priključna vozila, sa najstručnijim radnim kadrom. Tehnički pregled sa kompletnom registracijom Vašeg vozila na rate.

Auto servis

Servis komercijalnih vozila je tu za sve vrste vozila teretnog programa, poljoprivrednu i građevinsku mehanizaciju po svim standardima.

Registracija vozila

Registracija vozila sa preuzimanjem registracione nalepnice bez odlaska u MUP. Kod nas dobijate registracionu nalepnicu, polisu i obavljate platni promet na licu mesta.

TIR parking

Parking za kamione i autobuse pokriven video nadzorom 24/7. Mogućnost dnevnog i mesečnog iznajmljivanja. Posebne uslove imaju korisnici naših usluga.

Taho servis

Kod nas možete izvršiti pregled, ugradnju i popravku tahografa (analognih i digitalnih).

PaySpot platni promet - platite sve svoje račune po najpovoljnijim uslovima

Registracija

Takse

Polise

Porezi

Komunalije